Cocinero/a | Restaurante

Habilidades:
Actitud:


Organización

Trab. bajo presión

Trab. equipo

Iniciativa

FlexibilidadIdiomas:


Catalan nivel Alto

Castellano nivel Alto

Otros datos de interés:

Tasques - Col•laborar amb la confecció dels menús -Determinar la qualitat de les matèries primeres necessàries -Recepció de les mercaderies i verificació de la qualitat i la quantitat -Manipular, preparar i conservar tota mena d’aliments crus, semielaborats i elaborats -Preparar i presentar els plats -Elaborar i presentar plats a la vista del client -Tasques de reaprofitament

Contacto

c/ Migdia, 40
1r 2a
17002 Girona
info@hostaljobs.com
de lunes a viernes
de 9h a 18h
gratuito Les Casernes