Barman | Hotel

Habilitats:
Actituds:


Inciativa

Pulcritud

Empatia i amabilitat

Orientació client

OrganitzacióIdiomes:


Català nivell Alt

Castellà nivell Alt

Anglès nivell Alt

Francès nivell ValorableConeixements informàtics:


  • TPV


Altres dades d'interés:

🛠️Tasques - Preparació barra. - Preparar combinats alcohol, còctels i cafés. - Prendre comandes. - Cobrar i fer caixa. - Domini safata. - Fer comandes de gènere. - Informar i assessorar als clients.

Contacte

c/ Migdia, 40
1r 2a
17002 Girona
info@hostaljobs.com
de dilluns a divendres
de 9h a 18h
gratuït Les Casernes