Cuiner/a | Restaurant

Habilitats:
Actituds:


Inciativa

Treb. equip

Treb. sota pressióIdiomes:


Català nivell Alt

Castellà nivell Alt

Altres dades d'interés:

GRAELLER-PARRILLERO: Tasques: -especialista en brasa de llenya i cabró. -brasejar carns, verdures i peix

Contacte

c/ Migdia, 40
1r 2a
17002 Girona
info@hostaljobs.com
de dilluns a divendres
de 9h a 18h
gratuït Les Casernes