Cuiner/a | Restaurant

Habilitats:
Actituds:


Organització

Treb. sota pressió

Treb. equip

Inciativa

FlexibilitatIdiomes:


Català nivell Alt

Castellà nivell Alt

Altres dades d'interés:

Tasques - Col•laborar amb la confecció dels menús -Determinar la qualitat de les matèries primeres necessàries -Recepció de les mercaderies i verificació de la qualitat i la quantitat -Manipular, preparar i conservar tota mena d’aliments crus, semielaborats i elaborats -Preparar i presentar els plats -Elaborar i presentar plats a la vista del client -Tasques de reaprofitament

Contacte

c/ Migdia, 40
1r 2a
17002 Girona
info@hostaljobs.com
de dilluns a divendres
de 9h a 18h
gratuït Les Casernes