Maitre (Cap de sala) | Hotel

Habilitats:


Planificar i organitzar el servei de restaurant i bar.

Organitzar els recursos necessaris per prestar correctament el servei, que dota d'una estructura eficient segons el tipus d'establiment, la categoria i la rendibilitat econòmica que s'espera.

Determinar l'equip de cambrers i els torns de treball.

Gestionar el proveïment i la relació amb els proveïdors.

Supervisar la decoració i l'ambientació de la sala per aconseguir crear un entorn confortable i una imatge d'acord amb el tipus de servei que pretén oferir l'establiment.

Definir els processos que cal seguir abans -preparació de les taules-, durant i després -neteja, preparació dels serveis posteriors- del servei i donar les instruccions necessàries per assegurar l'atenció al client, els nivells de qualitat i els resultats econòmics desitjats.

Assessorar el client en aspectes gastronòmics, així com sobre l'oferta de serveis disponibles prop de l'establiment -comerços, cines, espectacles, etc.

Vendre els serveis de l'establiment.

Controlar el cobrament del servei.Actituds:


Inciativa

Proactivitat

Orientació client

Treb. equip

Organització

Treb. qualitatIdiomes:


Català nivell Alt

Castellà nivell Alt

Anglès nivell Mig

Francès nivell ValorableConeixements informàtics:


  • Correu electrònic

  • Internet

  • PDA/Smartphone

  • TPV


Altres dades d'interés:

Es tracta del restaurant d'un Hotel. Torns intensius: 09-17/17-01h

Contacte

c/ Migdia, 40
1r 2a
17002 Girona
info@hostaljobs.com
de dilluns a divendres
de 9h a 18h
gratuït Les Casernes