Barman | Restaurant

Habilitats:
Actituds:


Orientació client

Inciativa

Flexibilitat

Treb. equip

Organització

FlexibilitatIdiomes:


Català nivell Alt

Castellà nivell Alt

Francès nivell Valorable

Anglès nivell Valorable

Altres dades d'interés:

Torns intensius rotatius matins/tardes/ Feina estable

Contacte

c/ Migdia, 40
1r 2a
17002 Girona
info@hostaljobs.com
de dilluns a divendres
de 9h a 18h
gratuït Les Casernes