Recepcionista | Hotel

Habilitats:


Gestionar les reserves per aconseguir un nivell d'ocupació òptim.

Formalitzar i gestionar la informació derivada de les entrades i les sortides dels clients.

Atendre els clients durant la seva estada per solucionar qualsevol incidència d'ordre pràctic.

Assegurar la prestació correcta dels serveis que proporcionen altres departaments i s'encarrega d'incloure'ls a la factura.

Facilitar informació sobre llocs d'interès i obté entrades per a esdeveniments i espectacles.

Controlar, facturar i cobrar tots els serveis prestats als clients.

Rebre les impressions, els suggeriments i les queixes dels clients i ho transmet a gerència i als departaments competents, a fi de millorar el servei.Actituds:


Orientació client

Inciativa

Empatia i amabilitat

Treb. sota pressió

Organització

RapidesaIdiomes:


Català nivell Mig

Castellà nivell Mig

Anglès nivell Mig

Francès nivell MigConeixements informàtics:


  • Correu electrònic

  • Internet

  • TPV


Altres dades d'interés:

-Feina estable. -Residir al Baix Empordà

Contacte

c/ Migdia, 40
1r 2a
17002 Girona
info@hostaljobs.com
de dilluns a divendres
de 9h a 18h
gratuït Les Casernes