Cambrer/a pisos | Hotel

Habilitats:
Actituds:


Organització

PulcritudIdiomes:


Català nivell Alt

Castellà nivell Alt

Altres dades d'interés:

Tasques: -Muntar el carro amb el material necessari per netejar i fer habitacions/apartaments/zones comunes -Al inici del torn anar a bugaderua a recollir “el parte” per veure les habitacions o zones que has de netejar -Pujar a recepció per agafar la clau mestre de les habitacions i així poder entrar a totes les que s’hagin de fer -Netejar i fer habitacions, apartaments, zones comunes segons el protocol detallat que hi ha de pisos -Un cop acabada la jornada de treball has de tornar “el parte” de tasques a la governanta com a comformitat i tornar la clau mestre a recepció

Contacte

c/ Migdia, 40
1r 2a
17002 Girona
info@hostaljobs.com
de dilluns a divendres
de 9h a 18h
gratuït Les Casernes