Director/a | Cafeteria

Habilitats:
Actituds:


InciativaIdiomes:


Català nivell Alt

Castellà nivell Alt

Altres dades d'interés:

Àrea RRHH: -Selecció de personal per cafeteries i restaurants *** -Control i seguiment dels horaris, vacances i absències -Formació de nous treballadors (com es treballa, producte, promociona, protocols actuació) Dinamització del local: -Obertura de nous locals -Creació de les noves campanyes de promocions per les cafeteries -Promocions setmanals en funció del producte -Control d’imatge del local (cartells, etiquetes, carta menús, etc) -Control de qualitat del servei (atenció, neteja del local, servei correcte al client) Logística local: -Control estocs del local -Aprovisionament de productes necessaris i de decoració

Contacte

c/ Migdia, 40
1r 2a
17002 Girona
info@hostaljobs.com
de dilluns a divendres
de 9h a 18h
gratuït Les Casernes